Crowdfunding: Gun Clara Meijers een plaats in de geschiedschrijving

Marten van Harten, historicus aan de Universiteit van Leiden, schrijft voor eigen rekening een boek over professor Meijers, ‘Burgerlijk Recht in donkere tijden’.  Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede faciliteert de crowdfunding voor het onderzoek naar de plaats van Clara Meijers:

IBAN: NL 60 TRIO 0338471049

t.n.v.  Platform Vrouwen & Duurzame Vrede 

o.v.v. bronnenonderzoek

Wat zijn uw en mijn rechten? In verreweg de meeste landen, waaronder Nederland, wordt deze vraag verschillend beantwoord voor mannen en vrouwen. Zeker als het gaat om economische rechten, zoals u kunt lezen in het themanummer ‘Geld’ van Gender en Duurzame Vrede, 2019, nr.1, met een bijdrage over ‘Clara Meijers, oprichtster van de enige Nederlandse vrouwenbank’ (p. 50)

Clara Mimi Meijers (1885-1964) was sinds 1908 strijdster voor economische vrouwenrechten aan de zijde van Aletta Jacobs en Rosa Manus. Haar Vrouwenbank bood een vroeg voorbeeld van ‘micro-kredieten’ voor vrouwen en meisjes . De mede door haar opgerichte vrouwen-rotary Soroptimist Clubs verenigde vrouwen van alle beroepen, in Nederland en internationaal. Tijdens de bezetting werd Clara gedeporteerd naar Kamp Westerbork en Theresienstadt. Na de bevrijding financierde ze de opvanghuizen voor oorlogsweeskinderen, een begin van de moderne kinderbescherming.

 https://vrouwenenduurzamevrede.nl/wp-content/uploads/2019/04/VREDE-2019-01.pdf

 

Clara Meijers (midden), oprichtster en directrice van de Vrouwenbank, Amsterdam 1928           

Haar leven stond in de schaduw van haar broer, de beroemde jurist professor Eduard Meijers (1880-1954). Hij schreef honderden publicaties over rechtshervormingen, rechtsbronnen en rechtspraktijk. Eduard Meijers is de ontwerper van het naoorlogse Nieuw Burgerlijk Wetboek (1947-1992). De grondslagen werkte hij uit in de kampen, waar hij met Clara gevangen zat. Een van de principes was de rechtsgelijkheid van mannen en vrouwen. Op die basis werd in 1956 haar grote strijdpunt gerealiseerd, de afschaffing van de wettelijke ‘handelingsonbekwaamheid’ van gehuwde vrouwen.